Naast de A4 ontstaat op dit moment een imposante stalen constructie voor de bouw van de fly-overs van het nieuwe knooppunt Hofvliet. Deze constructie is tijdelijk en wordt gebruikt tijdens het storten van beton voor het wegdek van de fly-overs. Meestal wordt er gebruik gemaakt van geprefabriceerde liggers, maar dat is door de breedte van de A4 niet mogelijk. De overspanning is op deze locatie zo groot, dat de liggers alleen ter plaatse kunnen worden gestort.

De bekisting (een soort mal) waarin het beton voor het wegdek wordt gestort, bestaat voor het grootste gedeelte uit staal. De bekisting is op maat ontworpen voor de specifieke situatie op deze locatie. Zo moet er rekening worden gehouden met het ontwerp van de fly-overs, waarbij de vorm van de liggers steeds net even anders is, maar ook met de ligging van de bestaande A4 en de slappe ondergrond in de polder waarin we aan het werk zijn. Ook veiligheid was een belangrijk uitgangspunt. Zo worden de stalen delen kant en klaar aangeleverd waardoor er zo min mogelijk montagewerkzaamheden op hoogte hoeven worden uitgevoerd.

De twee fly-overs hebben een totale lengte van 526 meter. Bij een aantal dekken worden er sparingsbuizen aangebracht in het beton, waarmee de constructie lichter kan worden uitgevoerd. Er zijn 14 steunpunten (de kolommen en het landhoofd) met 12 overspanningen. In totaal wordt er bijna 10.000 kuub beton gestort, dat zijn zo’n 900 betonmixers (vrachtwagens) vol.

Planning & fasering
Het werk wordt ruwweg in 2 fases uitgevoerd. Eerst wordt het deel van de fly-overs aan de westzijde van de huidige A4 uitgevoerd. In mei dit jaar is gestart met de opbouw van de stalen constructie en in september vindt de eerste betonstort plaats. Medio volgend jaar is het werk aan de westkant gereed en schuiven de rijbanen van de huidige A4 een stukje op naar het westen. Vanaf eind 2020 kan het deel aan de oostzijde van de A4 worden gebouwd. Met deze manier van werken ondervindt het verkeer op de A4 geen hinder van de werkzaamheden. Medio 2021 zijn de liggers van de fly-overs gereed en kan worden gestart met het asfalteren. De fly-overs worden eind 2022 in gebruik genomen, wanneer ook de N434 met geboorde tunnel klaar is.

De kolommen geven al goed de contouren weer van het nieuwe knooppunt Hofvliet. Tussen de kolommen is fundering aangebracht (de witte ‘balkjes’) voor de tijdelijke staalconstructie die hier wordt aangebracht om de liggers te kunnen storten.