Voor de ver­bre­ding van de A4 en het cre­ë­ren van werk­ruim­te voor de bouw van de twee fly-overs voor knoop­punt Hof­vliet schuift de Hof­vliet­weg in Lei­den weer een stuk­je op. De komen­de week wor­den de voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uit­ge­voerd. Naar ver­wach­ting wordt de ver­leg­de weg woens­dag* 19 decem­ber in gebruik geno­men. Tij­dens de werk­zaam­he­den en de ver­leg­ging kan het ver­keer vrij­wel zon­der hin­der gebruik blij­ven maken van de Hof­vliet­weg. Op som­mi­ge momen­ten wor­den er ver­keers­re­ge­laars inge­zet om het ver­keer om en om langs de werk­zaam­he­den te leiden.

De Hof­vliet­weg loopt paral­lel langs de A4 rich­ting Den Haag ter hoog­te van recre­a­tie­ge­bied Vlietland.

* In een eer­de­re ver­sie van dit bericht was de ver­wach­ting dat de weg 13 of 14 decem­ber in gebruik geno­men zou kun­nen wor­den. Door het slech­te weer vori­ge week is dit een aan­tal dagen opgeschoven.

Klik om te vergroten

Ver­leg­de Hof­vliet­weg /​ klik om te vergroten

Knooppunt Hofvliet

Knoop­punt Hof­vliet /​ klik om te vergroten