Sinds afge­lo­pen vrij­dag is de Hof­vliet­weg een stuk­je ver­legd, om ruim­te te maken voor de bouw­weg en het logis­tie­ke cen­trum dat hier komt. Op de plek waar de bouw­weg de Hof­vliet­weg kruist, is een onge­lijk­vloer­se krui­sing gemaakt, waar­bij het bouw­ver­keer boven­langs rijdt.

Over de bouw­weg die hier wordt aan­ge­legd vin­den straks de trans­por­ten plaats naar de start­schacht van de tun­nel­boor­ma­chi­ne, voor de aan­voer van onder meer zand, machi­nes en bij­voor­beeld de beton­nen seg­men­ten voor de geboor­de tun­nel. Naar ver­wach­ting wordt de weg dit najaar/​einde jaar in gebruik geno­men. Trans­por­ten die van­we­ge hun leng­te of omvang niet van de onge­lijk­vloer­se krui­sing gebruik kun­nen maken, wor­den onder bege­lei­ding van ver­keers­re­ge­laars gelijk­vloers over de Hof­vliet­weg geleid naar de bouwplaats.