Voor de verbreding van de A4 en het creëren van werkruimte voor de twee fly-overs van knooppunt Hofvliet schuift de Hofvlietweg een stukje op. De komende dagen worden hiervoor de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Volgens de planning wordt de omlegging woensdagmiddag 5 september in gebruik genomen. De Hofvlietweg loopt parallel langs de A4 richting Den Haag ter hoogte van recreatiegebied Vlietland. Tijdens de werkzaamheden kan verkeer gebruik blijven maken van de Hofvlietweg. Ter plaatse wordt met bebording de gewijzigde verkeersroute aangegeven.

Aan het einde van dit jaar wordt de Hofvlietweg tussen het voormalige Shell terrein en de Rietpolderweg nogmaals verlegd om ruimte te maken voor de verlegde A4.

Aangepaste route Hofvlietweg

Artist impression toekomstige knooppunt Hofvliet: Bij dit knooppunt komen straks twee fly-overs die de A4 met de nieuwe N434 verbinden.