Voor de ver­bre­ding van de A4 en het cre­ë­ren van werk­ruim­te voor de twee fly-overs van knoop­punt Hof­vliet schuift de Hof­vliet­weg een stuk­je op. De komen­de dagen wor­den hier­voor de voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uit­ge­voerd. Vol­gens de plan­ning wordt de omleg­ging woens­dag­mid­dag 5 sep­tem­ber in gebruik geno­men. De Hof­vliet­weg loopt paral­lel langs de A4 rich­ting Den Haag ter hoog­te van recre­a­tie­ge­bied Vliet­land. Tij­dens de werk­zaam­he­den kan ver­keer gebruik blij­ven maken van de Hof­vliet­weg. Ter plaat­se wordt met bebor­ding de gewij­zig­de ver­keers­rou­te aangegeven.

Aan het ein­de van dit jaar wordt de Hof­vliet­weg tus­sen het voor­ma­li­ge Shell ter­rein en de Riet­pol­der­weg nog­maals ver­legd om ruim­te te maken voor de ver­leg­de A4.

Aan­ge­pas­te rou­te Hofvlietweg

Artist impres­si­on toe­kom­sti­ge knoop­punt Hof­vliet: Bij dit knoop­punt komen straks twee fly-overs die de A4 met de nieu­we N434 verbinden.