Don­der­dag 3 febru­a­ri is de Hof­vliet­weg (de toe­gangs­weg naar recre­a­tie­ge­bied Vliet­land) van 19.00 uur tot en met 05.00 uur de vol­gen­de och­tend afge­slo­ten van­we­ge weg­werk­zaam­he­den. We voe­ren een aan­tal asfal­tre­pa­ra­ties uit en het aan­bren­gen van de boven­ste dek­laag staat nog op de planning.

Res­tau­rant Water­front is deze avond bereik­baar via de Vliet­weg en de door­steek bij het Zwet­pad. Hier staan ver­keers­re­ge­laars die het ver­keer begeleiden.