Bij de Meeslouwerplas, net voorbij het Klimeiland in Vlietland, hebben we deze maand de herplant afgerond. Voor de tijdelijke loslocatie voor de RijnlandRoute is een deel van het groen bij aanvang van de werkzaamheden verwijderd. Op deze loslocatie werd per schip grond en zand aangevoerd, om het wegennet zoveel mogelijk te ontlasten.

Ook was de locatie in gebruik voor de herinrichting van de Meeslouwerplas. Hiervoor is de afgegraven grond uit de vlakbij gelegen boortunnel gebruikt, wat ook weer veel vrachtwagens op de weg heeft gescheeld.

Nu de loslocatie niet meer nodig is voor de aanleg van de RijnlandRoute is deze ontmanteld en wordt de situatie weer hersteld door de aanplant van bomen en struiken. De aanplant is onderverdeeld in struweel, boomvormers en bomen. De soorten waaruit het assortiment bestaat zijn meidoorn, sleedoorn, hazelaar, gelderseroos, lijsterbes, zwarte els, zachte berk, zomereik, winterlinde en fladderiep.