In de nacht van 25 op 26 juni starten we met heiwerkzaamheden voor de portalen op de A4 tussen de N14 en Vlietland. In verband met de verbreding is het nodig om op een aantal plekken nieuwe funderingen te maken.

Planning
Volgens de huidige planning werken we in de week van maandag 25 juni tot en met zaterdag 30 juni. Ook op 23 en 24 juli voeren we werkzaamheden uit. Hieronder ziet u een overzicht van de werktijden en locaties. Vanuit Vlietland richting de N14/Den Haag vinden de werkzaamheden plaats tussen hectometerpaal 37.550 en 43.600. In de tegenovergestelde richting van de N14 naar Vlietland tussen hectometerpaal 43.600 en 37.550.

HM 38.490 en 40.700    In de nachten van maandag 25 juni en dinsdag 26 juni
HM 42.190     In de nachten van woensdag 27 juni en zaterdag 30 juni
HM 43.085 en 43.385     In de nachten van donderdag 28 juni en vrijdag 29 juni
HM 38.010     In de nachten van maandag 23 juli en dinsdag 24 juli

Nieuwe informatie op maandag 2 juli: Een van de funderingspalen voor portaal 43.385 (thv de Nieuwstraat) kon afgelopen vrijdagnacht door onvoorziene omstandigheden in de ondergrond helaas niet worden aangebracht. Hierdoor kon in diezelfde nacht de fundering voor het portaal een stukje verderop (HMP 43.085 thv Het Hert) niet volledig worden voltooid. De twee funderingspalen die nog moeten, worden dinsdagnacht (nacht van 3 op 4 juli) aangebracht. In normale omstandigheden, waar we vanuit gaan, neemt dit werk ongeveer 30 minuten per paal in beslag. Er wordt gewerkt tussen 00.00 en 04.00 uur. Voor het portaal thv HMP 43.385/Nieuwstraat zal een andere locatie moeten worden gezocht. Naar verwachting wordt dit werk voor na de zomer ingepland, de omgeving krijgt hierover nog nader bericht. 

Werktijden
Er wordt in totaal 8 avonden/nachten gewerkt tussen 20.00 uur en 5.30 uur. Het heien start rond 23.00 uur en duurt tot circa 2.00 uur. Voor 23.00 uur en na 2.00 uur vinden er voorbereidende en afrondende werkzaamheden plaats. Vanwege beperkte werkruimte en het voorkomen van (extra) verkeershinder worden de werkzaamheden in de avond na de spits en in de nacht uitgevoerd. Het heien kan hoorbaar zijn in de omgeving.