Vanavond en vannacht vinden er heiwerkzaamheden plaats voor het nieuwe knooppunt Hofvliet. Het gaat om de laatste 4 heipalen voor het steunpunt dat zich direct naast de A4 bevindt.

Oorspronkelijk hadden wij voorzien deze heiwerkzaamheden overdag uit te voeren. Hoewel er volgens de veiligheidsnorm  voldoende afstand is tot de A4, is bij het opbouwen van de kraan ter plaatse geconstateerd dat het niet verantwoord is om deze werkzaamheden uit te voeren terwijl het verkeer van de meest rechtse rijbaan gebruik maakt. Op deze locatie is ook geen vluchtstrook aanwezig. Vandaar dat moet worden uitgeweken naar de avond/nacht, omdat het overdag niet is toegestaan een rijbaan van de A4 af te sluiten.

Het gaat om 3 heipalen die naar verwachting tussen 22.00 en 00.00u worden aangebracht, vervolgens wordt de machine verplaatst en wordt de laatste paal aangebracht. We verwachten dat dit niet later dan 02.00/03.00u gebeurt. Omdat het relatief korte heipalen zijn, wordt er per paal naar verwachting zo’n 15 tot 20 minuten geheid.