In de nacht van maan­dag 23 juli op dins­dag 24 juli zijn er hei­werk­zaam­he­den uit­ge­voerd langs de A4. Een van de vier hei­pa­len voor het por­taal bij HM 38.010 (ter hoog­te van de Bakkersloot/​Het Klimei­land) kon deze nacht door onvoor­zie­ne omstan­dig­he­den helaas niet wor­den aan­ge­bracht. In de nacht van woens­dag 25 juli op don­der­dag 26 juli zal deze hei­paal als­nog wor­den aan­ge­bracht. Van­af 23.30 uur zal de hei­stel­ling wor­den opge­bouwd waar­na de hei­werk­zaam­he­den zelf star­ten. In nor­ma­le omstan­dig­he­den, waar wij van­uit gaan deze nacht, neemt het hei­en onge­veer der­tig minu­ten in beslag. De hei­werk­zaam­he­den zijn hoor­baar in de omgeving.

Lees meer over de hei­werk­zaam­he­den voor de por­ta­len op de A4.