Waar een tun­nel geboord wordt of mijn­bou­wers aan het werk zijn, staat altijd een beeld­je van de Hei­li­ge Bar­ba­ra. Zij is de bescherm­hei­li­ge van onder ande­re inge­ni­eurs, mijn­bou­wers, brand­weer­lie­den en bouw­vak­kers. Zo ook van de tun­nel­boor­ders van de RijnlandRoute.

In de start­schacht bij Vliet­land, waar de tun­nel­boor­ma­chi­ne begint met boren, is in een klein kast­je aan de muur een beeld­je van de hei­li­ge Bar­ba­ra geplaatst. De tra­di­tie is begin 20e eeuw door mijn­wer­kers van­uit Duits­land mee­ge­no­men naar Neder­land. Sinds de eer­ste geboor­de tun­nel in Neder­land in 1999 is het beeld­je van de hei­li­ge Bar­ba­ra ook in de tun­nel­bouw een ver­trouwd gezicht. Het beeld­je van de hei­li­ge Bar­ba­ra wordt voor­af­gaand aan het boren inge­ze­gend door een pries­ter. Voor de tun­nel­boor­ders is de aan­we­zig­heid van hun bescherm­hei­li­ge een voor­waar­de. Zon­der dat zij is inge­ze­gend en in het kast­je is geplaatst wordt er niet geboord.