Waar een tunnel geboord wordt of mijnbouwers aan het werk zijn, staat altijd een beeldje van de Heilige Barbara. Zij is de beschermheilige van onder andere ingenieurs, mijnbouwers, brandweerlieden en bouwvakkers. Zo ook van de tunnelboorders van de RijnlandRoute.

In de startschacht bij Vlietland, waar de tunnelboormachine begint met boren, is in een klein kastje aan de muur een beeldje van de heilige Barbara geplaatst. De traditie is begin 20e eeuw door mijnwerkers vanuit Duitsland meegenomen naar Nederland. Sinds de eerste geboorde tunnel in Nederland in 1999 is het beeldje van de heilige Barbara ook in de tunnelbouw een vertrouwd gezicht. Het beeldje van de heilige Barbara wordt voorafgaand aan het boren ingezegend door een priester. Voor de tunnelboorders is de aanwezigheid van hun beschermheilige een voorwaarde. Zonder dat zij is ingezegend en in het kastje is geplaatst wordt er niet geboord.