De provincie Zuid-Holland heeft de aanpassing van de N206 ir. G. Tjalmaweg, het tweede projectdeel van de RijnlandRoute, definitief gegund aan aannemer Boskalis.

Scope van het project

Boskalis Nederland wordt verantwoordelijk voor:

  • de verbreding en gedeeltelijke verdieping van de Tjalmaweg;
  • de bouw van 2 nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen voor de ontsluiting van woningbouwlocatie Valkenburg;
  • de verbreding van de Torenvlietbrug;
  • de kwaliteitsverbetering en nieuwe inrichting Parkstrook langs de Tjalmaweg inclusief opwaardering fietspad in de parkstrook tot doorfietsroute;
  • de aanleg van een rotonde bij de kruising Torenvlietslaan/Voorschoterweg voor de aansluiting van Valkenburg op de Tjalmaweg.

Boskalis voert daarnaast het 10-jarig onderhoud van de Tjalmaweg uit (afronding voorjaar 2032).

Geen bezwaar tijdens Alcatel-termijn

Op vrijdag 5 april jl. werd het voornemen tot gunning bekend gemaakt. Tot en met 25 april 2019 konden de niet gekozen partijen bezwaar maken tegen de voorlopige gunning, tijdens de zogenoemde Alcatel-termijn. Dat is niet gebeurd; de gunning is daarom definitief.

Voorbereiding en planning

Boskalis gaat nu eerst aan de slag met voorbereidende werkzaamheden zoals het maken van een ontwerp en het klaar maken van het bouwterrein. Informatie over het ontwerp, de planning en de werkzaamheden van de Tjalmaweg wordt nog voor de zomer bekend gemaakt tijdens een informatieavond, waarbij Boskalis zich aan de omgeving voorstelt. Daarop volgt een serie bijeenkomsten, waarbij Boskalis de omgeving vraagt op onderdelen mee te denken. De planning is dat Boskalis de werkzaamheden aan de Tjalmaweg medio 2022 afrondt.

Boskalis

Boskalis Nederland werkt aan infrastructurele projecten op land en water in Nederland. Kernactiviteiten zijn het aanleggen en onderhoud van havens, aanwinnen van land, bescherming van kusten en oevers en de aanleg van droge infrastructuur zoals grondwerk en de aanleg en onderhoud van onder andere (snel)wegen, viaducten en aquaducten. Boskalis heeft onder andere recent de reconstructie van de N444 uitgevoerd en is betrokken geweest bij de weguitbreiding A1/A6 Diemen – Almere.

Tjalmaweg onderdeel RijnlandRoute

De RijnlandRoute bestaat uit 3 deelprojecten. De werkzaamheden aan het eerste project, de N434, zijn al volop in uitvoering. De N206 ir. G. Tjalmaweg is het tweede project dat in uitvoering gaat. De provincie is bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van project N206 Europaweg in Leiden. Het streven is om de RijnlandRoute voor eind 2022 afgerond te hebben.