Met een ‘bij­zon­der trans­port’ is van­mor­gen vroeg het graaf­wiel van de tun­nel­boor­ma­chi­ne aan­ge­ko­men op de bouw­lo­ca­tie van de Rijn­land­Rou­te. Het uit drie delen bestaan­de graaf­wiel wordt op het werk­ter­rein aan elkaar gelast waar­na het de start­schacht in gehe­sen kan wor­den, samen met alle ande­re onder­de­len van de tun­nel­boor. Bekijk hier de foto’s van het lossen.