De Corbulotunnel verbindt straks de A4 met de A44. Behalve snel moet die verbinding ook veilig zijn. De hulpdiensten spelen daarbij een belangrijke rol. Als er een incident of calamiteit is, moeten zij snel ter plaatse zijn. De brandweer, GHOR*, politie en betrokken gemeenten bereiden zich hier goed op voor. Ze doen dat binnen het samenwerkingsverband Veiligheidsregio Hollands Midden. Ilse Goossens is daar Programma manager RijnlandRoute. Zij vertelt wat daar bij komt kijken.

Op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden staat het helder beschreven: ‘politie, brandweer, GHOR en de 18 gemeenten bereiden zich samen met partners voor op risico’s, rampen en crises. Bijvoorbeeld door in een vroeg stadium mee te denken bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals de aanleg van wegen.’

Waar denken jullie over mee bij de Corbulotunnel?

“De tunnel ligt voor het grootse deel op het grondgebied van Leiden en Voorschoten. Leiden is aangewezen als bevoegd gezag. Onze rol is om Leiden te adviseren over de veiligheid. Dat vertaalt zich in zogenaamde klanteisen, waar de tunnel aan moet voldoen. Het gaat dan om vragen als: hoeveel vluchtdeuren moeten erin, hoe is de tunnel bij een incident of calamiteit bereikbaar voor de hulpdiensten, hoe kunnen zij in dergelijke gevallen vanuit de tunnel communiceren?”

En zijn al die eisen inderdaad meegenomen?

“Voor het overgrote deel wel. Dat gebeurt allemaal in goede samenwerking met betrokkenen zoals de gemeente, maar ook de aannemerscombinatie Comol5, de projectorganisatie van de provincie Zuid-Holland en de onafhankelijke veiligheidsbeambte. We zitten met elkaar in het samenwerkingsatelier, waarin we alles regelmatig bespreken en monitoren.”

Waren jullie al vroeg bij het project betrokken?

“Uiteraard, want ook tijdens de allereerste bouwwerkzaamheden geldt: als er iets gebeurt, willen wij zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Dus we hebben steeds contact onderhouden over de locaties van het werk en hoe wij daar ter plaatse konden komen in geval van nood.”

Loopt alles volgens planning?

“We zitten nu in de fase van de openstellingsvergunning voor de tunnel. Daar leveren we input voor. Bovendien is het daarvoor nodig dat iedereen goed getraind wordt. Dat noemen we OTO: opleiden, trainen en oefenen. Daar hebben we speciale e-learning modules voor ontwikkeld. Mensen van onder meer brandweer, ambulances, politie en anderen kunnen daarmee kennis maken met de tunnel. Ze leren wat ze bij incidenten en calamiteiten kunnen verwachten en hoe ze daarop moeten reageren. Daarnaast gaan we met virtual reality dergelijke situaties nabootsen. Dan kun je oefenen zonder dat je de tunnel hoeft af te sluiten. En er komt voor de opening nog een grote eindoefening, met alle hulpdiensten. Die speelt zich wel echt af in de tunnel.”

En daarna zijn jullie klaar?

“Eigenlijk zijn we nooit klaar. Want als de tunnel eenmaal open is, blijven we als Veiligheidsregio betrokken bij het beheer. Het is belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Gaat alles op het gebied van veiligheid goed, en zo niet hoe verbeteren we dat?

Wat maakt dit project voor jullie bijzonder?

“Het is voor het eerst dat we in onze regio een infrastructureel project hebben dat zo diep onder de grond geboord is. Dat stelt meer eisen aan de veiligheid dan als de weg gewoon boven de grond had gelegen.”

Als de tunnel straks klaar is, wat heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden dan voor de automobilisten gedaan?

“Wij zeggen altijd: 100% veiligheid heb je nooit. Maar als Veiligheidsregio is het ons doel om de veiligheid te optimaliseren. Het moet een veilige tunnel zijn. Daar doen we alles aan.”

Verder lezen?

Dit interview is onderdeel van een reeks interviews over de tunneltechniek bij de RijnlandRoute. Lees alle interviews in het boekje ‘Ploegentijdrit in tunneltechniek’.

*GHOR staat voor: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, kort gezegd de ambulancediensten.