Het geluids­scherm langs de A44 bij de Leid­se woon­wijk Ste­vens­hof is zo goed als klaar. Comol5 plaatst het scherm nog voor­dat de werk­zaam­he­den voor de ver­bre­ding van de A44 star­ten. Zo pro­fi­teert de omge­ving opti­maal van het scherm, niet alleen straks als de ver­bre­ding in gebruik wordt geno­men maar ook nu al tij­dens de werkzaamheden.