Heb je ze al gezien? Langs de tij­de­lij­ke N206, aan de dorps­zij­de, heeft Bos­ka­lis het afge­lo­pen week­end de laat­ste foto­doe­ken opge­han­gen ter hoog­te van Duin­zicht en Veld­zicht. Deze prints van beken­de Val­ken­burg­se tafe­re­len ver­fraai­en de tij­de­lij­ke geluid- en zicht­scher­men, die het geluid van de tij­de­lij­ke weg en van de werk­zaam­he­den verminderen.

De foto­doe­ken zijn gemaakt door een lokaal bedrijf.