De bouwstof Beaumix, die is toegepast bij de aanleg van de N206 ir. G. Tjalmaweg, voldoet aan de wettelijke eisen en is door aannemer Boskalis rechtmatig toegepast. Dat blijkt uit twee onderzoeken die onlangs zijn uitgevoerd: het onderzoek naar de aanwezigheid en het gehalte zware metalen (waaronder antimoon), anionen (zouten en zuren) en de stof PAK in de toegepaste Beaumix en het ketenonderzoek van productie tot en met transport van Beaumix.

Onderzoek bevoegd gezag

De provincie heeft vanuit haar rol als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming, samen met de gemeente Katwijk, opdracht gegeven aan de Omgevingsdienst West-Holland om de bouwstof te onderzoeken. Aanleiding was het feit dat door omwonenden in de Beaumix verbrande batterijen en plastics waren aangetroffen. Het doel was erachter te komen of de bouwstof voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Onafhankelijk ingenieursbureau Antea heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van zware metalen (waaronder antimoon), anionen (zouten en zuren) en de stof PAK in de Beaumix.

De conclusie van het onderzoek is dat de bouwstof Beaumix, gebruikt bij de aanleg van de N206 ir. G. Tjalmaweg in Katwijk, voldoet aan de wettelijke eisen en door aannemer Boskalis rechtmatig is toegepast. Dat betekent dat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk niet handhavend zullen optreden. Meer over dit onderzoek lees je in het nieuwsbericht van de provincie Zuid-Holland.

Ketenonderzoek: proces van productieopslag en transport Beaumix

De provincie Zuid-Holland heeft vanuit haar rol als opdrachtgever ketenonderzoek (een audit) laten uitvoeren naar het hele proces van productie, opslag en transport van de Beaumix die bij de Tjalmaweg is gebruikt. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers, waaronder twee specialisten op het gebied van regelgeving voor de productie van circulaire bouwstoffen als Beaumix. Het doel van dit ketenonderzoek was om te controleren of het proces voor opslag, productie en transport van de Beaumix, zoals die is toegepast bij de Tjalmaweg, correct is uitgevoerd, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en dat alle kwaliteitsprocessen juist zijn doorlopen.

Het autitteam richtte zich op de vraag of de bedrijven aantoonbaar kunnen maken dat zij bij de productie en transport van Beaumix hebben gehandeld volgens de geldende wet- en regelgeving.

De conclusie uit het ketenonderzoek is dat de Beaumix die toegepast is op de Tjalmaweg het proces correct heeft doorlopen. De processen voldoen aan de eisen op het gebied van wet- en regelgeving.

Wat betekenen de uitkomsten voor het project?

Voor het project N206 ir. G. Tjalmaweg betekent dit dat het project zonder aanvullende maatregelen wordt voortgezet. Aannemer Boskalis zal in augustus/september 2021 nieuwe Beaumix ten behoeve van het project aanvoeren en toepassen.

Toepassing bouwstoffen

Overheden hebben met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het terugdringen van winning en gebruik van bouwstoffen, zoals zand. Voor de wegenbouw zijn deze afspraken bijvoorbeeld vastgelegd in de Green Deal GWW. De overheid heeft verder afgesproken dat het gebruik van gerecyclede bouwstoffen aangemoedigd wordt.

Meer informatie en vragen
  • Onderzoek aanwezigheid en gehalte zware metalen
    Meer informatie over de onderzoeksresultaten “rapportage handhavingskeuring d.d. 18 juni 2021” in Beaumix kun je vinden op de website van de gemeente Katwijk. Vragen over deze en de resultaten ervan kun je aan de gemeente Katwijk stellen per mail: rijnlandroute@katwijk.nl, per telefoon: 071 – 406 50 00 of via het contactformulier op www.katwijk.nl.
  • Ketenonderzoek
    Meer informatie over het ketenonderzoek kun je vinden op de pagina Beaumix. Je vindt hier het toetsverslag en een publieksvriendelijke toelichting op dit verslag. Als je een vraag hebt over het ketenonderzoek of de resultaten ervan, kun je die stellen per mail: tjalmaweg@rijnlandroute.nl.
  • Beaumix
    Om alle informatie over Beaumix zo toegankelijk mogelijk te maken, hebben we op de pagina Beaumix alle informatie die wij hebben over Beaumix bij elkaar gezet. Ook vind je hier alle partijkeuringsrapporten van de toegepaste Beaumix, informatie over de toepassing van Beaumix en een overzicht van veelgestelde vragen. Tot slot vind je hier ook contactgegevens voor het stellen van eventuele vragen aan Boskalis.