Binnenkort start aannemer Boskalis met gebiedsgerichte klankbordgroepen om bewoners en ondernemers actief te betrekken bij de voortgang van het werk aan de N206 ir. G. Tjalmaweg. Boskalis heeft de afgelopen periode direct omwonenden en aangrenzende bedrijven via brieven uitgenodigd om deel te nemen aan deze klankbordgroepen. Ook konden bewoners en ondernemers zich aanmelden voor digitale bewonersbrieven. Boskalis breidt het huidige pakket aan communicatiemiddelen uit met o.a. deze maatregelen om de omgeving beter te betrekken bij het project.

Klankbordgroepen

Boskalis wil tijdens de overleggen met de klankbordgroepen de voortgang van het werk toelichten, eventuele zorgen, vragen, suggesties en tips bespreken en de uitvoering ervan samen monitoren. Per klankbordgroep is er ruimte voor ongeveer 10 personen. De gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland zijn ook aanwezig bij de klankbordgroepen.

Naar aanleiding van de uitnodigingen hebben diverse bewoners en bedrijven aangegeven deel te willen nemen aan de klankbordgroepen. De volgende groepen zijn opgericht:

  • Klankbordgroep Duinzicht
  • Klankbordgroep Veldzicht
  • Klankbordgroep Torenvlietslaan
  • Klankbordgroep Zijlhoek
  • Klankbordgroep Kooltuinweg
  • Klankbordgroep basisscholen
Vooralsnog digitaal

De klankbordgroepen vinden voorlopig alleen digitaal plaats, in verband met de coronamaatregelen. Zodra het coronabeleid dit in de toekomst weer toelaat, kunnen de bijeenkomsten zowel digitaal als in de keet van Boskalis worden georganiseerd. Dat wordt dan per klankbordgroep – in overleg met de deelnemers – bepaald.

Digitale bewonersbrieven

Tot nu toe verspreidt Boskalis papieren bewonersbrieven over werkzaamheden en eventuele hinder. Bewoners en ondernemers kunnen deze brieven nu ook digitaal (per mail) ontvangen, in plaats van de papieren versie. Boskalis verspreidt de digitale bewonersbrieven dan per deelgebied, zodat bewoners en ondernemers alleen informatie ontvangen die voor hen relevant is. Bewoners die de digitale bewonersbrieven willen ontvangen, sturen daarvoor een mail naar tjalmaweg@rijnlandroute.nl met vermelding van naam, adres en het betreffende deelgebied (Duinzicht, Veldzicht, Torenvlietslaan, Zijlhoek of Kooltuinweg).

Aanmelden klankbordgroepen
  • Iedereen die zich al voor de klankbordgroepen heeft opgegeven, ontvangt binnenkort een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst.
  • Aanmelden voor de klankbordgroepen kan nog steeds, door een mail te sturen naar tjalmaweg@rijnlandroute.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en mailadres, met daarbij de betreffende klankbordgroep (Duinzicht, Veldzicht, Torenvlietslaan, Zijlhoek of Kooltuinweg). Bij meer dan 10 aanmeldingen wordt er geloot; bij voorkeur wordt ieder woon- of bedrijfsblok door één persoon vertegenwoordigd.
Uitbreiding pakket communicatiemiddelen

Eind vorig jaar heeft Boskalis aangegeven het contact met de omgeving te verbeteren. Daarvoor zijn nu de klankbordgroepen ingericht en worden er (digitale) bewonersbrieven verspreid. Ook volgt er binnenkort meer informatie over de invoering van een digitaal spreekuur, dat in verband met de coronamaatregelen, digitaal wordt georganiseerd in plaats van het spreekuur in de bouwkeet. Daarnaast worden er tevredenheidsonderzoeken gehouden.

Bereikbaarheid en informatie

Naast de klankbordgroepen is Boskalis via de gebruikelijke manieren te bereiken voor vragen of het maken van een persoonlijke afspraak: per mail, telefonisch en via de BouwApp. Meer informatie vindt u op: https://rijnlandroute.nl/n206-tjalmaweg/bouwkeet-en-contact-met-boskalis/

Berichten over alle ontwikkelingen van de RijnlandRoute, en de N206 ir. G. Tjalmaweg in het bijzonder, zijn op deze website te vinden. Door zich aan te melden voor nieuwsalerts, ontvangen geïnteresseerden de nieuwsberichten rechtstreeks in hun mailbox.