Maandag 5 augustus is Gaia gestart met het boren van de tun­nel. Dat bete­kent dat ze lang­zaam maar zeker uit het zicht ver­dwijnt en ook echt onder­gronds gaat. Een onder­grond­se reis van 2,25 kilo­me­ter met als begin­punt de bouw­lo­ca­tie naast het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land bij de A4, en eind­punt de ver­diep­te lig­ging van de N434 bij de Ste­vens­hof. Onder de Vliet door, langs de monu­men­ta­le Zil­ver­fa­briek en het land­goed Ber­bi­ce, onder de sport­vel­den, de spoor­lijn en de hoog­span­nings­mas­ten.

Volg de boor op de voet op: www.volgdeboor.nl en kijk waar zij zich nu bevindt.

De eerste ring die is aangebracht.