Een mooie mijl­paal voor ons tun­nel­team: Gaia heeft de eer­ste 100 meter afge­legd! Dat bete­kent dat de 100 meter lan­ge tun­nel­boor­ma­chi­ne nu echt uit het zicht is ver­dwe­nen. De eer­ste meters gaan altijd rela­tief lang­zaam, nu komen we wat meer op snel­heid. Tijd voor wat lekkers!