Op dit moment worden damwanden en heipalen aangebracht bij aansluiting Leiden-West A44/N206, voor de fietstunnel die hier wordt gebouwd. Afhankelijk van de locatie en de afstand tot de werkzaamheden, kan dit in de omgeving hoorbaar zijn. De globale planning is als volgt:

Fase 1 Westzijde
Tot en met 23 augustus: aanbrengen heipalen

Fase 2 Oostzijde (richting Naturalis)
Tot en met maandag 19 augustus: aanbrengen damwanden
19 augustus t/m 30 augustus: aanbrengen heipalen

Vervolg
In 2020 en 2021 worden fase 3 en 4 uitgevoerd.