Op dit moment wor­den dam­wan­den en hei­pa­len aan­ge­bracht bij aan­slui­ting Lei­den-West A44/N206, voor de fiets­tun­nel die hier wordt gebouwd. Afhan­ke­lijk van de loca­tie en de afstand tot de werk­zaam­he­den, kan dit in de omge­ving hoor­baar zijn. De glo­ba­le plan­ning is als volgt:

Fase 1 West­zij­de
Tot en met 23 augus­tus: aan­bren­gen hei­pa­len

Fase 2 Oost­zij­de (rich­ting Natu­ra­lis)
Tot en met maan­dag 19 augus­tus: aan­bren­gen dam­wan­den
19 augus­tus t/m 30 augus­tus: aan­bren­gen hei­pa­len

Ver­volg
In 2020 en 2021 wor­den fase 3 en 4 uit­ge­voerd.