Deze week is een deel van de bus­brug over de Oude Rijn gesloopt van­af het water. Dat gebeur­de tij­dens een vaar­weg­strem­ming van­we­ge werk­zaam­he­den door der­den aan de Rhijn­vreugd­brug in Leiderdorp.
Het werk is vol­gens plan afge­rond en aan het ein­de van de week is de vaar­weg weer vrij­ge­ge­ven. Hier­on­der een klei­ne foto-impres­sie.  Meer weten over deze werk­zaam­he­den? Lees het hier.

Klik op de foto’s voor een vergroting