Als je regel­ma­tig over de A4 langs de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet rijdt, dan heb je het vast al gezien. Op het schui­ne vlak van de fly-over (talud) langs de A4 ligt een vers groen gras­mat­je. Een mooi gezicht als je het ons vraagt, maar wat is het ver­haal erachter?

De gras­mat­ten zijn nodig omdat het talud daar zo steil is, dat het zand zou kun­nen weg­spoe­len in geval van regen. Door gras­mat­ten neer te leg­gen ligt er snel ste­vig gras, waar­door het zand niet kan weg­spoe­len. De rest van het talud is inge­zaaid met gras­zaad, ook dat wordt in de komen­de maan­den mooi groen.