De eer­ste fly-over voor het nieu­we knoop­punt Hof­vliet is ont­kist! We heb­ben de mal waar­in het beton is gestort, in vak­ter­men bekis­ting, weg­ge­haald waar­door het beton­nen dek goed zicht­baar is. Van­af okto­ber dit jaar rijdt het ver­keer op de A4 hier onder­door en bou­wen we de ande­re delen van de fly-overs.

Uniek aan de fly-overs is dat de lig­gers en het dek ter plaat­se wor­den gestort. Dat gebeurt niet vaak meer in Neder­land, meest­al wordt er gebruik gemaakt van gepre­fa­bri­ceer­de lig­gers. Omdat de over­span­ning hier zo groot is, en omdat de pro­vin­cie de wens had het via­duct slank uit te voe­ren, is geko­zen voor deze werkwijze.