De fiets­tun­nel Hof­weg onder de A4 (Zoeterwoude/​Leiden) gaat dins­dag 1 sep­tem­ber weer open voor fiet­sers. In de afge­lo­pen peri­o­de zijn werk­zaam­he­den uit­ge­voerd voor de ver­len­ging van de tun­nel. Dit was nodig omdat de A4 op deze loca­tie wordt opgeschoven. 

Op een later moment, in elk geval vóór 1 april 2021, gaat de fiets­tun­nel nog een keer dicht om de vides te bou­wen. Dit zijn een soort licht­koe­pels die zor­gen voor dag­licht­toe­tre­ding. Ook rich­ten we de tun­nel onder de A4 dan defi­ni­tief in. Deze werk­zaam­he­den nemen onge­veer 6 weken in beslag. Zodra de plan­ning hier­voor bekend is, zal dit ken­baar wor­den gemaakt via deze website.