Van­af maan­dag 18 janu­a­ri tot en met vrij­dag 2 april is de fiets­tun­nel Hof­weg onder de A4 afge­slo­ten (tus­sen Zoe­ter­wou­de en Lei­den). We bou­wen dan 3 dag­licht­ope­nin­gen, vides, in het oude deel van de fiets­tun­nel. In het nieu­we deel zijn de vides al aan­ge­bracht. Daar­naast wer­ken we de tun­nel net­jes af, met onder meer anti-graf­fi­ty­coa­ting en nieu­we ver­lich­ting. Uit­ein­de­lijk moet er ook nog een boven­ste laag asfalt, de dek­laag, wor­den aangebracht.

Omlei­dings­rou­te

De omlei­dings­rou­te is via de Vrouwenweg/​N206 of, afhan­ke­lijk van waar men van­daan komt of naar toe moet, het via­duct over de A4 bij de Kniplaan.

In de fietstunnel Hofweg A4 - Close-up lichtkoepels

Clo­se-up daglichtopening