Het fiets­pad Was­se­naar-Ste­vens­hof gaat woens­dag 27 juli open in plaats van mor­gen, 22 juli. In ver­band met het weer kun­nen de werk­zaam­he­den, waar­on­der de belij­ning en het plaat­sen van ver­lich­ting, van­daag niet afge­rond wor­den. Deze werk­zaam­he­den schui­ven daar­door naar begin vol­gen­de week.

Fiet­sers wor­den omge­leid via de Rozen­weg – Rijks­straat­weg – Ammon­slaan­tje – Oude Tram­baan – Maal­drift – Omme­dijk­se­weg – Haag­se Schouw­weg. De gele bor­den op straat wij­zen de juis­te route.