Fiet­sers op de Omme­dijk­se­weg vol­gen de komen­de tijd een kor­te omlei­dings­rou­te ter plaat­se van het A44 via­duct. De rou­te loopt via de Val­ken­burg­se­weg, langs de Oude Rijn. De omlei­dings­rou­te is nodig van­we­ge de sloop van het oude via­duct boven de Ommedijkseweg. 

Komend week­end (3/​4 okto­ber) slo­pen we tij­dens een alge­he­le afslui­ting het beton­nen dek. Na het week­end wordt de weg voor auto­ver­keer weer open­ge­steld en gaan we aan de slag met de sloop van de fun­de­rin­gen. Tij­dens die werk­zaam­he­den, die naar ver­wach­ting tot eind novem­ber duren, wor­den de fiet­sers omgeleid.