Drie extra tijdelijke lokalen voor leerlingen van basisschool De Dubbelburg zijn het afgelopen weekend geplaatst, bij de vestiging ‘t Duyfrak. De lokalen dienen ter ontlasting van vestiging Valkenhorst en zorgen voor minder fietsverkeer vanuit de wijk ’t Duyfrak en tussen de beide locaties van De Dubbelburg. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede. Na de zomervakantie worden de lokalen in gebruik genomen.

De extra lokalen zijn onderdeel van het pakket aan aanvullende hinderbeperkende maatregelen die provincie Zuid-Holland, op advies van de lokale werkgroep, uitvoert. In dit pakket zijn voor de basisschool meer maatregelen opgenomen; zo is er een geluidswand van wilgentenen bij vestiging Valkenhorst geplaatst en krijgt deze locatie ook een ventilatiesysteem.