De gemeente Leiden heeft een omgevingsvergunning verleend aan de provincie voor de kap van 3 bomen en het verplaatsen van 1 boom. De bomen moeten weg gehaald worden omdat er werkruimte nodig is voor het maken van tien gestuurde boringen. De compensatie van deze bomen is onderdeel van het bomencompensatieplan, dat de provincie volgend jaar in overleg met gemeente Leiden verder gaat uitwerken. Het bomencompensatieplan wordt met belanghebbende partijen afgestemd.

Informatie over de vergunning, het inzien van stukken en het indienen van bezwaren is te vinden op de website van de gemeente Leiden.

Naast deze vergunningsplichtige bomen, moet er voor de genoemde werkzaamheden ook beplanting worden verwijderd waarvoor geen vergunning nodig is. Het gaat om een deel van de beplanting tussen de Vrouwenweg en de Europaweg, nabij de nieuwe afrit van de Vrouwenweg.

Locaties

Uit veldonderzoek is gebleken dat 1 boom verplaatst kan worden, een Hollandse Linde. Deze boom staat aan de Kanaalweg, in de berm langs het Rijn-Schiekanaal (de Vliet) ter hoogte van de kruising met de Plantijnstraat. De nieuwe locatie wordt het plantsoen nabij de Kanaalbrug (spoorwegviaduct) tussen het fietspad op de Franchimontlaan, de Melchior Treublaan en de Kanaalweg.

De te kappen bomen staan op twee locaties:

  • een Lindeboom op het Lammenschansplein, op het veldje naast het horecapunt/terras aan het Lammenschansplein
  • twee essen in berm van de Europaweg, nabij de kruising met de Hofvlietweg.

Wij verwachten de bomenkap en het verplaatsen van de boom in februari uit te voeren.

Kabels en leidingen

In het projectgebied worden 300 kabels en leidingen verlegd voordat de werkzaamheden plaatsvinden. Het grootste deel van de verleggingen in het projectgebied vindt plaats door middel van tien gestuurde boringen. Met deze techniek kunnen de kabels en leidingen met minder overlast voor de omgeving over een grote afstand en onder watergangen worden verlegd; er hoeft minder gegraven te worden. Lees in dit eerdere nieuwsbericht meer over de gestuurde boringen. Op deze manier hoeft de toekomstige aannemer tijdens de uitvoeringsfase bijna geen rekening te houden met de verlegging van kabels en leidingen