Eind december zijn de zonnepanelen op het dienstgebouw aan de oostzijde van de tunnel gemonteerd. Het gaat in totaal om 204 stuks, die samen zo’n 58.000 kWh per jaar aan energie opwekken. De energie wordt gebruikt voor de installaties van de tunnel. Dienstgebouw Oost is het ‘hoofd’ dienstgebouw van de Corbulotunnel. Het is de bedoeling dat er straks weinig meer van te zien is, door het dienstgebouw aan drie zijden, richting Vlietweg, in te planten met een brede boomsingel.

De provincie heeft de ambitie om de infrastructuur energiezuiniger te maken en tegelijkertijd de benodigde energie duurzaam op te wekken. Zonne-energie is een van de toepassingen die hierbij wordt ingezet. Bij de keuze van locaties voor zonnepanelen wordt zuinig omgegaan met het landschap. Er wordt voor daken gekozen of inpassing langs infrastructuur. Zo is er een voornemen om een zonneveld in knooppunt Hofvliet te realiseren. Eén van de andere innovaties die wordt toegepast om energie te besparen is het overdag verlichten van de inritten van de tunnel met zonlicht met behulp van Solar Optic Fiber. Hiermee wordt zonlicht met lenzen opgevangen en in een glasvezel gebracht, die het vervolgens naar de tunnelmond transporteert en het daar weer uitzendt.