Van­daag is de eer­ste wape­nings­korf geplaatst voor de fly-over van het nieu­we knoop­punt Hof­vliet. Het staal zorgt voor sterk­te in de beton­nen pij­ler, waar­op straks de lig­gers van het via­duct rusten.