Van­nacht hees ons team de eer­ste lig­gers op hun plek voor het A44-via­duct bij aan­slui­ting Lei­den-West. We bou­wen hier een nieuw via­duct over de Ples­man­laan (N206) en de fiets­tun­nel die hier komt. In totaal gaat het om 32 beton­nen lig­gers met een gewicht vari­ë­rend van 60.000 tot 75.000 kilo per stuk. De leng­te vari­eert van 27 tot 34 meter. De werk­zaam­he­den wor­den deze week ’s avonds en ’s nachts uit­ge­voerd.