De eer­ste bouw­kuip waar­in onder­wa­ter­be­ton is gestort, is nu leeg­ge­pompt. Het beton voor de tun­nel­toe­rit voor de geboor­de tun­nel is vori­ge maand aan­ge­bracht en moest een aan­tal weken uit­har­den. Inmid­dels is ook het beton voor de werk­vloer aan­ge­bracht, waar­op bin­nen­kort de beton­vlech­ters aan het werk gaan om de sta­len wape­ning aan te bren­gen. Hier­na wordt de con­struc­tie­vloer gestort. Samen met de onder­wa­ter­be­ton­vloer is de vloer dan ruim 2 meter dik.

Lees hier meer over de dui­kers die hel­pen bij de voor­be­rei­din­gen en het stor­ten van onder­wa­ter­be­ton.

De droog gezet­te kuip

De kuip met water tij­dens het stor­ten van het onderwaterbeton

Dui­kers aan het werk tij­dens het uit­gra­ven van de bouwkuip