De twee­de afle­ve­ring staat nu onli­ne. In deze afle­ve­ring neemt pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest je mee naar tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia. Hij laat je zien wat er alle­maal komt kij­ken bij het boren van de tunnel.

Elk kwar­taal komt Johan Over­de­vest, Omroep West, bij ons langs en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot archeologen.

Eer­ste afle­ve­ring gemist?

In de eer­ste afle­ve­ring nam Johan een kijk­je bij de bouw van de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet en de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in Val­ken­burg. Bekijk deze afle­ve­ring terug.