Voor de aanleg van de RijnlandRoute moeten tientallen kilometers aan kabels en leidingen verlegd worden. Kevin Gravesteyn van het bedrijf GOconnectIT wordt sinds 2017 ingehuurd om verleggingen te coördineren. Een uitdaging, want er zijn veel verschillende partijen bij betrokken met ieder hun eigen belang.

De RijnlandRoute is opgedeeld in drie deelprojecten: N206 Europaweg, N434/A44/A4 en N206 ir.G. Tjalmaweg. Kevin werkt in opdracht van de aannemers van deze laatste twee projecten, COMOL5 en Boskalis.

Jij coördineert de verlegging van kabels en leidingen. Kun je een voorbeeld geven van wat je dan doet?

Er liggen kabels en leidingen van veel verschillende partijen in de grond. Bij de meest recente verleggingen op de Kooltuinweg, bij de Tjalmaweg, heb je het over de waterleiding van Dunea, de gasleiding en elektrakabels van Liander, telecomkabels van KPN en de persleiding van de gemeente Katwijk. Deze netbeheerders hebben ieder een eigen aannemer. Die moeten dus allemaal de grond in om hun kabels en leidingen te verleggen. Als je dat niet goed coördineert, doen ze dat één voor één. Dat kost veel tijd en geld. Dezelfde sleuf gaat dan meerdere malen open en dicht. Ik zorg ervoor dat het anders gaat, door met alle betrokkenen te overleggen. Het doel is dat de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk verlopen, qua kosten en doorlooptijd.

Is dat gelukt?

Ja. We hebben het grondwerk door één partij laten uitvoeren. Dunea en Liander hebben namelijk met Van Voskuilen dezelfde huisaannemer. Direct aansluitend hebben wij als Boskalis de persleiding voor de gemeente Katwijk aangelegd en heeft VolkerWessels de KPN-kabel in de sleuf gelegd. Door duidelijke afspraken en korte lijntjes kun je het proces stroomlijnen en de klus tijdig voor elkaar krijgen. Een mooie bijkomstigheid is dat de omgeving en de weggebruikers daardoor ook minder lang overlast ervaren.

Jij moet dus eigenlijk steeds alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Vind je dat lastig?

De netbeheerders hebben hun eigen processen en vaak te maken met een beperkte hoeveelheid mankracht. Dat kan schuren met ons doel om alles zo efficiënt mogelijk te doen. De sleutel is om open en direct te communiceren. Weten waar het wringt en vervolgens kijken hoe we dat samen oplossen. Dat betekent dus duidelijk aangeven wanneer iets grote haast heeft. Maar ook eerlijk zijn als iets wat minder urgent is. Dan kan de netbeheerder zijn capaciteit elders inzetten.

Helpt het dat jij op meerdere deelprojecten van de RijnlandRoute werkt?

Zeker. Want bij al die deelprojecten kom ik dezelfde netbeheerders tegen. Daardoor ken ik de mensen goed en weten we wat aan elkaar hebben. Er is tijd voor geintjes, maar we kijken elkaar ook recht in de ogen als het nodig is. Al met al leidt dat tot goede resultaten. Op de Kooltuinweg hebben we het door de gezamenlijke inzet van aannemers en netbeheerders zelfs voor elkaar gekregen om 3 weken eerder klaar te zijn dan gepland. Ik doe dit werk nu meer dan 10 jaar, maar zoiets heb ik niet vaak meegemaakt. Dus dat is een bijzondere prestatie.

Vind je het leuk, dat werken met dingen die onder de grond liggen?

Je ziet kabels en leidingen niet, maar ze zijn wel noodzakelijk voor onze manier van leven. Iedereen heeft water, gas, elektra en internet nodig. Om alle daarvoor benodigde werkzaamheden binnen de beschikbare tijd in goede banen te leiden en de overlast voor de omgeving te beperken … daar word ik best blij van.