De eer­ste afle­ve­ring is van­af van­daag te zien. Benieuwd wat er alle­maal komt kij­ken bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te? Pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest, Omroep West, geeft een kijk­je ach­ter de scher­men. In deze afle­ve­ring de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet en de arche­o­lo­gi­sche vondsten. 

Elk kwar­taal komt Johan Over­de­vest bij ons langs en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot archeologen.