In de zuid­buis van de Cor­bu­lo­tun­nel is de laat­ste hand gelegd aan de bouw van de dwars­ver­bin­din­gen. Het vlecht- en beton­werk, ook van de vlucht­deur­om­ran­din­gen, is nu gereed en er is gestart met de inrich­ting van de ruim­tes. De dwars­ver­bin­din­gen die­nen straks als wacht­ruim­te en vlucht­door­gang tus­sen de twee tun­nel­bui­zen. Op elke 250 meter in de tun­nel zit een dwars­ver­bin­ding met vlucht­deu­ren - in totaal 10 stuks. Bin­nen­kort ver­tel­len we meer over de tech­ni­sche instal­la­ties, die mede voor zor­gen voor een vei­li­ge tun­nel en ver­diep­te ligging!

Bekijk de afle­ve­ring over dwarsverbindingen.

In afle­ve­ring 8 van ‘De Rijn­land­Rou­te’ nam Johan Over­de­vest een kijk­je bij de bouw van de dwars­ver­bin­din­gen. Bekijk het frag­ment hier­on­der. Bekijk de hele afle­ve­ring en ande­re afle­ve­rin­gen op de pagi­na Omroep West.