Woon, werk of reis je in het gebied waar Comol5 werkt aan de Rijn­land­Rou­te? Wij wil­len graag weten hoe jij, als omwo­nen­de, onder­ne­mer en/of weg­ge­brui­ker in de regio, de com­mu­ni­ca­tie over onze werk­zaam­he­den ervaart en in wel­ke mate je hin­der onder­vindt van onze werk­zaam­he­den bij de A4, A44 en N434. Het invul­len duurt enke­le minu­ten. Alvast bedankt!

Vul nu de vra­gen­lijst in.