Het diep­ste punt van de start­schacht is bereikt. Maar liefst 19 meter diep is de bouw­kuip, waar van­af eind juni de tun­nel voor de N434 Rijn­land­Rou­te wordt geboord. Een bij­zon­de­re mijl­paal in het bouwproces.

Tot voor kort stond de bouw­kuip nog tot de rand vol met water. Het zand is uit de bouw­kuip ver­wij­derd waar­na de onder­wa­ter­be­ton­vloer is gestort. Ruim 1100 anker­pa­len, die nu nog uit­ste­ken boven de vloer, hou­den de beton­vloer van de start­schacht en de tun­nel­toe­rit net­jes op z’n plaats. Nu de bouw­kuip is leeg­ge­pompt kun­nen de voor­be­rei­din­gen begin­nen voor het boren van de tun­nel. Op deze plek komt de ruim 100 meter lan­ge tun­nel­boor­ma­chi­ne te staan, die van­af eind juni de tun­nel onder Voor­scho­ten boort.


Beton­nen vloer wordt schoongemaakt