De demontagewerkzaamheden voor de ontmanteling van de tunnelboormachine die gepland stonden vanaf medio september zijn vertraagd. Nadat de tunnelboormachine succesvol in de ontvangstschacht was aangekomen is bij de vervolgwerkzaamheden een lekkage opgetreden bij de tunnelmond. Deze lekkage is inmiddels verholpen. Door de lekkage zijn delen van de betonnen wand beschadigd die gerepareerd zullen moeten worden. Op dit moment wordt onderzocht op welke manier deze reparatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Dit onderzoek neemt enkele weken in beslag.

Zodra bekend is welke werkzaamheden nodig zijn en hoe deze kunnen worden uitgevoerd, zal ook duidelijk worden wanneer de demontage van de tunnelboormachine van start kan gaan. Dit betekent dat er vooralsnog niet volop 24/7 wordt gewerkt in de ontvangstschacht bij de Stevenshof. Wel zullen er kleinschalige werkzaamheden worden uitgevoerd, in sommige gevallen ook ’s avonds en ’s nachts.