Aansluiting Leiden-West
Afgerond najaar 2018 Start ombouw aansluiting Leiden-West
Afgerond voorjaar 2019 Ingebruikname nieuw P&R-terrein en verwijderen huidig transferium
Afgerond zomer 2021 A44: Reconstructie Leiden-West gereed voor autoverkeer
Afgerond zomer 2022 Fietstonderdoorgang gereed
A44 Leiden-Zuid en knooppunt Ommedijk
Afgerond voorjaar 2019 (maart 2018 t/m voorjaar 2019) Bouw brug Oude Rijn
Voorjaar 2018 Start voorbereidend werk knooppunt Ommedijk
Afgerond oktober 2018 (juli t/m oktober 2018) Bouw geluidsschermen Stevenshof
Afgerond zomer 2021 Verbreding A44
Afgerond najaar 2021 Knooppunt Ommedijk gereed (nog niet in gebruik)
N434 Corbulotunnel en verdiepte ligging (onder voorbehoud)
Afgerond mei 2019 (maart 2018 t/m mei 2019) Bouw startschacht tunnelboormachine
Afgerond najaar 2019 (juni 2018 t/m najaar 2019) Bouw ontvangstschacht tunnelboormachine
Juni 2018 Start bouw verdiepte ligging en aquaduct Veenwatering
Augustus 2019 Start boren eerste tunnelbuis
Mei 2020 Start boren tweede tunnelbuis
Afgerond september 2020 Boren beide tunnelbuizen gereed
Afgerond najaar 2021 Betonwerk dwarsverbindingen
Afgerond voorjaar 2022 Dienstgebouwen
Afgerond voorjaar 2022 Verdiepte ligging (nog niet in gebruik)
Afgerond voorjaar 2022 Barrier/asfalt/ betonwerk hulppostkasten
T/m begin 2023 Afbouw en tunneltechnische installaties, start testfase
2023 en 2024 Integraal testen (inclusief hulpdiensten)
Medio 2024 Procedure aanvraag openstellingvergunning
Zomer 2024 N434 in gebruik
A4 en knooppunt Hofvliet
Afgerond najaar 2018 (mei t/m najaar 2018) Verbreding A4 tussen N14 en Vlietland
Najaar 2018 Start bouw fly-overs knooppunt Hoflviet
Afgerond september 2020 A4 op definitieve locatie
Afgerond zomer 2021 Knooppunt Hofvliet gereed (nog niet in gebruik)
Afgerond zomer 2021 Herinrichting A4 gereed

De RijnlandRoute wordt in 3 delen gerealiseerd en in 3 contracten in de markt gezet:

  1. het boortunneltracé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knooppunten Hofvliet en Ommedijk en de aansluiting Leiden-West;
  2. N206 ir. G .Tjalmaweg in Katwijk;
  3. N206 Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden.

Volgens huidige planning is de N206 Tjalmaweg als eerste gereed in de tweede helft van 2023, gevolgd door de N434/A44/A4 medio 2024 Voor het project N206 Europaweg is de verwachting dat er begin 2023 gestart kan worden met de selectieprocedure voor het aantrekken van een aannemer. Vervolgens wordt in samenwerking met de toekomstige aannemer een planning gemaakt.