De gevlochten diamantaansluiting

De aansluiting van de A44 op de N206 bij Leiden-West wordt opnieuw ingericht. Tijdens de werkzaamheden wordt daarvoor tijdelijk gebruik gemaakt van een ‘gevlochten diamantaansluiting’. Het verkeer rijdt een stukje aan de linkerkant van de weg. Verkeerslichten, belijning, verkeersborden en zichtschermen tussen de rijbanen leiden het verkeer veilig over deze tijdelijke aansluiting. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Plesmanlaan, de Einsteinlaan en de Robert Boyleweg.

Zo’n verkeerssituatie wordt in Amerika al vaker toegepast. Het verkeer hoeft minder vaak te kruisen. Het gevolg is dat het verkeer tijdens de werkzaamheden veilig en goed blijft doorstromen.

Johan Overdevest nam in een van de afleveringen van de RijnlandRoute een kijkje bij deze gevlochten diamantaansluiting:

Evaluatie

Uit de evaluatie van deze voor Nederland unieke verkeerssituatie blijkt onder meer dat het verkeer veilig en beter kan doorrijden dan de oorspronkelijke inrichting van de aansluiting. Als de verkeersaanpassingen op deze plaats voor de N434 gereed zijn, zal de gevlochten diamant weer verdwijnen. De verwachting is dat dit in het najaar van 2021 het geval is.

Testen vooraf

De toepassing van deze vernieuwende verkeersoplossing is vooraf door een panel van verkeersexperts en weggebruikers getest op veiligheid, overzichtelijkheid en duidelijkheid.
Hieronder staan simulatiefilmpjes die gebruikt zijn om de gevlochten diamantaansluiting in een virtuele omgeving vooraf te onderzoeken .

Definitieve inrichting aansluiting Leiden-West

In de definitieve situatie, vanaf 2022, komen er aparte op- en afritten naar en van de A44 in de verschillende richtingen. Hierdoor worden verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden en kan het verkeer beter doorstromen, dankzij vrije rechtsaf bewegingen hoeft verkeer elkaar minder te kruisen.
Voor fietsers komt er een fietstunnel door Leiden-West. Daardoor kunnen fietsers hier in de toekomst ook veiliger en sneller doorrijden.

Van Katwijk naar Amsterdam
Van Leiden naar Amsterdam
Van Leiden naar Den Haag
Van Den Haag naar Katwijk