Rapporten partijkeuringen Beaumix

Beaumix wordt toegepast binnen het project N206 ir. G. Tjalmaweg. Zoals toegezegd, maken wij de rapporten van de partijkeuringen die op de Beaumix zijn uitgevoerd, openbaar. Kijk ook naar vragen en antwoorden over de bouwstof Beaumix voor meer informatie.

U vindt de rapporten van de partijkeuringen op de Beaumix hieronder. De lijst wordt binnenkort aangevuld met recente rapporten van de partijkeuringen.

Aanvullend onderzoek Beaumix door gemeente Katwijk

Naast de officiële keuringen heeft de gemeente aanvullend onderzoek laten verrichten. Dit is gebeurd door middel van een sneltest, de zogenoemde cascadeproef. Dit is een indicatief onderzoek waarvan de uitkomsten laten zien of er verder onderzoek nodig is. Voor dit onderzoek zijn op 28 augustus 2020 monsters genomen van de Beaumix langs de Tjalmaweg.

De conclusie uit het rapport luidt dat in de Beaumix die langs de Ir. G. Tjalmaweg wordt toegepast, geen stoffen zijn aangetroffen in een mate die milieugevaarlijk is. Het rapport van de gemeente en de brief die hierover aan de gemeenteraad is verstuurd, vindt u hier: Vergadering B&W 24-11-2020 (notubiz.nl). U kunt het rapport van het aanvullend onderzoek van de gemeente Katwijk ook hier downloaden.