In verband met werkzaamheden bij de aansluiting Zonneveldslaan/Voorschotereweg geldt sinds maandag 22 mei jl. eenrichtingverkeer op de Voorschoterweg onder de Torenvlietbrug. Automobilisten vanuit de richting Duyfrak dienen hiervoor om te rijden via de Torenvlietslaan, het nieuwe viaduct Valkenburg-Oost, de Randweg Marine Vliegkamp en de Zonneveldslaan (de Zijlhoekontsluiting), fietsers kunnen wel doorrijden onder de Torenvlietbrug.

Echter, omdat automobilisten vanuit richting Duyfrak regelmatig besluiten de omleidingsroute niet te volgen maar te gaan spookrijden onder de Torenvlietbrug, ontstaan er gevaarlijke situaties voor tegemoetkomende automobilisten, fietsers en medewerkers van aannemer Boskalis. De provincie Zuid-Holland en Boskalis hebben daarom, in overleg met de hulpdiensten en de gemeente Katwijk, besloten om de Voorschoterweg onder de Torenvlietbrug vanaf woensdag 31 mei a.s. 07.00 uur tot uiterlijk vrijdag 7 juli volledig af te sluiten voor alle weggebruikers.
..

..

Volledige afsluiting Voorschoterweg woensdag 31 mei t/m vrijdag 7 juli

De periode van eenrichtingverkeer zou oorspronkelijk van maandag 22 mei tot medio juni duren. Daarna zou Boskalis vanaf medio juni de Voorschoterweg onder de Torenvlietbrug volledig afsluiten in verband met werkzaamheden voor o.a. het aanleggen van een duiker onder de Voorschoterweg ter hoogte van Limes International. Deze volledige afsluiting van de Voorschoterweg geldt nu vanaf woensdag 31 mei 07.00 uur en duurt volgens planning uiterlijk tot en met vrijdag 7 juli. De afsluiting geldt in beide richtingen voor automobilisten, fietsers, hulpdiensten. Bussen van Arriva maken geen gebruik van de Voorschoterweg, zij ondervinden dus geen hinder van de afsluiting.

Omleidingen woensdag 31 mei t/m vrijdag 7 juli

Automobilisten rijden via de zogenaamde Zijlhoekverbinding in beide richtingen via de (rotonde) Torenvlietslaan, het viaduct Valkenburg-Oost, de Randweg Marine Vliegkamp en de Zonneveldslaan. Fietsers rijden via de Torenvlietslaan en rotonde Torenvlietslaan/Voorschoterweg eveneens via het viaduct Valkenburg-Oost, de Achterweg en vervolgens via de Zonneveldslaan naar de Voorschoterweg, en vice versa.

Werkzaamheden tot medio juni; 2 nachtafsluitingen

Bij de aansluiting Voorschoterweg/Zonneveldslaan wordt tot medio juni gewerkt aan de nieuwe inrichting. Er wordt o.a. asfalt verwijderd en opnieuw aangebracht, een deel van een watergang gegraven en de bocht naar de Zonneveldslaan wordt verbreed.

Let op: Vanwege asfalteringswerkzaamheden is van woensdagavond 7 juni 19:00 uur tot donderdagochtend 8 juni 06:00 uur én van donderdagavond 8 juni 19:00 tot vrijdagochtend 9 juni 06:00 uur een deel van de Zonneveldslaan en een deel van de Voorschoterweg afgesloten, voor al het gemotoriseerde verkeer. Omwonenden kunnen deze avonden en nachten mogelijk geluid-, trilling- en lichthinder ondervinden van de asfaltmachine, walsen, transporten en overig werkend materieel. Wij doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.

Meer info

Deze en andere werkzaamheden de komende periode worden toegelicht in de BouwApp van Boskalis en de bouwupdates op de website en op Facebook.