In het dienstgebouw aan de oostzijde van de Corbulotunnel is de spanning op de 10 kV kabel gezet. Deze kabel voedt straks, samen met de 10 kV kabel in dienstgebouw West, de tunnel technische installaties zoals de verlichting, camera’s, noodtelefoons en het brandmeldsysteem.

De installaties worden met elkaar verbonden met een kabelkoker onder het wegdek, waarbij om de 50 meter nissen zitten met technische kasten. Deze kasten worden verbonden met de dienstgebouwen en met de installaties in de tunnel. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het leggen van die verbindingen.

Eerder is de 10 kV kabel van de netbeheerder aangelegd en getest. Vanuit beide dienstgebouwen is de kabel ongeveer 1 kilometer de kabelgoot onder het wegdek ingetrokken. Ongeveer ter hoogte van het midden van de tunnel zijn ze aan elkaar gekoppeld.

De verbinding met de netbeheerder is gemaakt en de spanning blijft nu op de ‘meterkast’ van het dienstgebouw staan voor de installaties in het dienstgebouw zelf. Komend jaar worden ook de technische installaties van de tunnel en de verdiepte ligging aangesloten.

Foto’s: Seneca Media