In het dienst­ge­bouw aan de oost­zij­de van de Cor­bu­lo­tun­nel is de span­ning op de 10 kV kabel gezet. Deze kabel voedt straks, samen met de 10 kV kabel in dienst­ge­bouw West, de tun­nel tech­ni­sche instal­la­ties zoals de ver­lich­ting, camera’s, nood­te­le­foons en het brandmeldsysteem.

De instal­la­ties wor­den met elkaar ver­bon­den met een kabel­ko­ker onder het weg­dek, waar­bij om de 50 meter nis­sen zit­ten met tech­ni­sche kas­ten. Deze kas­ten wor­den ver­bon­den met de dienst­ge­bou­wen en met de instal­la­ties in de tun­nel. De afge­lo­pen maan­den is hard gewerkt aan het leg­gen van die verbindingen.

Eer­der is de 10 kV kabel van de net­be­heer­der aan­ge­legd en getest. Van­uit bei­de dienst­ge­bou­wen is de kabel onge­veer 1 kilo­me­ter de kabel­goot onder het weg­dek inge­trok­ken. Onge­veer ter hoog­te van het mid­den van de tun­nel zijn ze aan elkaar gekoppeld.

De ver­bin­ding met de net­be­heer­der is gemaakt en de span­ning blijft nu op de ‘meter­kast’ van het dienst­ge­bouw staan voor de instal­la­ties in het dienst­ge­bouw zelf. Komend jaar wor­den ook de tech­ni­sche instal­la­ties van de tun­nel en de ver­diep­te lig­ging aangesloten.

Foto’s: Sen­e­ca Media