Eén van de onderdelen van de RijnlandRoute is de boortunnel. Zo’n 30 meter onder de grond boort de tunnelboormachine (TBM) twee tunnelbuizen onder Voorschoten door. Elke tunnelbuis is 2250 meter lang en heeft twee rijbanen.

Beide tunnelbuizen bestaan uit 1120 ringen, en elke ring bestaat weer uit 7 verschillende segmenten, type A1 tot en met A7. Van al die segmenten moet exact worden bijgehouden waar ze zich uiteindelijk in de tunnel bevinden. De vraag is: hoe doe je dat dan? Als ze in de fabriek worden gemaakt, worden vervoerd naar de bouwplaats en dan op afroep de tunnelboormachine in gaan. We volgen de route van het tunnelelement.

Toverwoord: barcodes

De segmenten worden gemaakt door de firma Max Bögl in Duitsland. Ze krijgen bij het verlaten van de fabriek in Hamminkeln allemaal een sticker met unieke barcode. We kunnen ze nu dus altijd herkennen en ze volgen op weg naar de eindbestemming. Bij het inladen van de vrachtwagens in Duitsland worden alle elementen gescand. Als ze op de bouwplaats worden gelost volgt wéér een scan door Comol5. Vervolgens worden ze per segmenttype op het logistiek terrein opgeslagen.

In de tunnel op zijn eigen plek

Vanaf deze tijdelijke opslag worden ze naar de tunnelboormachine gebracht door een wagen met een speciale laadvoorziening. Vlak voordat ze naar hun eindbestemming gaan volgt nog een laatste controle. Als alles klopt komen de elementen op volgorde op de transportband van de tunnelboormachine. Met een laatste scan vindt hier het afscheid plaats en neemt de tunnelboormachine het over. De computers van de TBM bepalen de inbouwvolgorde, de exacte inbouwlocatie en de identificatienummers van de segmenten. Niets staat nu meer in de weg om de segmenten op de juiste, vooraf bepaalde en geregistreerde plek te krijgen. We weten dus van bijna 16.000 elementen precies waar ze zich uiteindelijk bevinden!

Op de vrachtauto en niet per trein

De elementen worden per drie op vrachtwagens vervoerd. Méér is qua gewicht niet toegestaan. Het alternatief was om ze met 20 stuks per trein naar Rotterdam te vervoeren, en vanuit daar met vrachtwagens naar de bouwplaats. Dit zou echter veel meer CO2-uitstoot veroorzaken dan ze rechtstreeks vanuit de fabriek te transporteren op vrachtwagens. Vandaar ruim 5000 transporten.

Tunnelsegmenten op de vrachtwagen

Een grote sluitsteen is uniek

RijnlandRoute is in meerdere opzichten uniek. Eén ervan is dat we 7 even grote segmenten gebruiken waardoor de druk gelijkelijk is verdeeld. Bij het systeem dat in andere tunnels is toegepast werd een kleinere halve (en achtste) sluitsteen gebruikt en die had soms de neiging om “terug te komen”. Dat probleem is dus in de RijnlandRoute opgelost!