Op dit moment werkt Boskalis hard aan het plaatsen van de damwanden aan beide zijden van de bouwkuip. Dit is nodig voor het droog bouwen van de verdiepte ligging van de N206 ir. G. Tjalmaweg. Zowel Boskalis als de provincie hebben diverse (aanvullende) maatregelen getroffen om de (geluids)hinder zoveel mogelijk te beperken. Nu we echt gestart zijn, vallen de geluiden en trillingen van het werk op (en soms tegen). We ontvingen via diverse kanalen vragen en klachten over het werk.  

Voorop staat dat wij het vervelend vinden dat mensen hinder ervaren. Maar bouwen zonder hinder gaat helaas niet. Wel is het zo dat het werk aan de damwanden de meeste geluids- en trillingoverlast geeft van het werk aan de nieuwe Tjalmaweg. Wij leggen in dit artikel uit waar en wanneer de damwanden worden aangebracht, hoe we hinder zoveel mogelijk voorkomen en hoe geluid en trillingen gemeten worden.

Waar en wanneer worden damwanden aangebracht?

De damwanden worden aan beide zijden van de bouwkuip – van oost naar west – aangebracht. Op dit moment gebeurt dat ter hoogte van de wijk Veldzicht in Valkenburg. Per week plaatst Boskalis ongeveer 80 meter aan damwand. De komende periode ziet de globale planning er als volgt uit, het een en ander is onder voorbehoud en afhankelijk van de voortgang van het werk:

  • Veldzicht, week 39 – 43 (2021)
  • Legioendreef en Zwammerveld, week 42 – 47 (2021)
  • Valkenhorst en ter hoogte van basisschool De Dubbelburg, week 45 – 48 (2021)
  • Duinzicht, week 47 (2021) – week 01 (2022)*
  • Meanderlaan/Duinzicht, Katwijkerbroek, week 01 – 05 (2022)

* in de week tussen Kerstmis en oud en nieuw (week 52) vinden er geen werkzaamheden aan de damwanden plaats.

Als de bouwfase van de verdiepte ligging  tegen het einde loopt, ongeveer halverwege 2022, worden de damwanden er weer uitgetrokken. Dat duurt circa een half jaar. Ook daar werken we van oost naar west, we beginnen ter hoogte van Postmus Sierbestratingen.

Hinderbeperkende maatregelen bij het aanbrengen van de damwanden

De gemiddeld 16 tot 18 meter lange damwandplanken worden vanwege de dichtbij zijnde bebouwing aan de noordzijde ter hoogte van Veldzicht en Duinzicht voor het grootste deel (ongeveer 2/3e deel) drukkend aangebracht, omdat dat minder hinder geeft dan trillen. Het laatste stuk van deze damwanden dat de grond in gaat (1/3e deel) moet wel worden getrild, vanwege de grondslag. Om het geluid te verminderen, gebruikt Boskalis bij dit laatste stukje een extra mobiel geluidsscherm tussen het trilblok en de omgeving, dat meebeweegt met de machine.

Monitoring geluid en trillingen

Voor het toegestane niveau van geluid en trillingen als gevolg van bouwactiviteiten zijn in Nederland normen bepaald. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft Boskalis prognoses gemaakt en daar de werkmethode op afgestemd. Om te bepalen of de praktijk overeenstemt met de prognoses en of aan de normen wordt voldaan, worden de geluidsbelasting en trillingen gemeten. Hiervoor zijn op 5 locaties langs de dorpsrand van Valkenburg geluids- en trillingmeters aangebracht.

Het monitoringssysteem voor trillingen waarschuwt Boskalis direct als er overschrijdingen van de gestelde normen zijn, bij overschrijdingen wordt er actie ondernomen. Er wordt eerst bekeken waar de overschrijding door veroorzaakt wordt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er andere werkzaamheden rondom de locatie van de meters plaatsvinden. Zodra blijkt dat de overschrijding te herleiden is tot het werk van Boskalis wordt actie ondernomen om onder de norm te blijven. De gemeente Katwijk is hier ook bij betrokken en kijkt mee in de monitoring.

Zolang er geen overschrijding is van de norm voor trillingen, is de kans op bouwschade aan panden nihil. De meters bevinden zich op relatief korte afstand van het werk. Hoe verder vanaf dit meetpunt, hoe meer bodemabsorptie er is en hoe lager de trillingsnelheid. Er is dus ook nog minder kans op schades op grotere afstand van het werk.

Bouwupdates

Wat kan helpen bij de beleving van hinder, is te weten wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.  De wekelijkse bouwupdates van het werk, via de website, Facebook en de BouwApp van Boskalis, voorzien in bouwinformatie. Via diverse gesprekken met de omgeving, zoals via de klankbordgroepen, bespreekt Boskalis de werkzaamheden ook. Langskomen in de bouwkeet kan binnenkort ook weer. Op dit moment werkt Boskalis nog met een digitaal spreekuur maar binnenkort is er weer een wekelijks en vrij toegankelijk spreekuur in de bouwkeet. Vooraf aanmelden is dan niet meer nodig.

Hoe stel ik mijn vraag of dien ik een klacht in?

Dat kan rechtstreeks bij Boskalis: per e-mail tjalmaweg@rijnlandroute.nl, per omgevingstelefoon, via de BouwApp en via het wekelijkse (nu nog digitale) spreekuur.  Bekijk ook de pagina contact met Boskalis.  Boskalis neemt iedere vraag of klacht serieus en streeft ernaar binnen 3 werkdagen een reactie te geven aan de vragensteller.