De Rijn­land­Rou­te doet mee aan de Dag van de Bouw. Op zater­dag 18 juni 2022, van 10.00 tot 15.00 uur, zet aan­ne­mer Bos­ka­lis de bouw­hek­ken bij het pro­ject­deel N206 ir. G. Tjal­ma­weg open voor omwo­nen­den en ande­re geïnteresseerden.

 • Datum: zater­dag 18 juni 2022
 • Tijd: 10.00 – 15. 00 uur
 • Loca­tie: Bouw­ter­rein Boskalis
 • Adres: Ach­ter­weg in Val­ken­burg (ter hoog­te van huis­num­mer 29)
 • Aan­mel­den: Meld je aan voor de Dag van de Bouw
Dag van de bouw - N206 ir. G. Tjalamweg
Wat is er te doen?

Bij de bouw­keet van Bos­ka­lis aan de Ach­ter­weg (ter hoog­te van huis­num­mer 29) in Val­ken­burg kun je aan­staan­de zater­dag 18 juni de bouw­plaats van het werk bezoe­ken. Er zijn diver­se infor­ma­tie­kra­men over het pro­ject Tjal­ma­weg, de Rijn­land­Rou­te, Bos­ka­lis Neder­land en de water­huis­hou­ding in het gebied.

Je komt meer te weten over arche­o­lo­gie bij de Rijn­land­Rou­te én je kunt een lezing bij­wo­nen van onze arche­o­loog over het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar vind­plaats Weerd­kam­pen in Val­ken­burg.

En mis­schien kom je Kiki, de vlog­s­ter van Bos­ka­lis, wel tegen! Zij maakt zater­dag opna­men voor haar vol­gen­de vlog.


Op de infor­ma­tie­markt is er een zand­bak voor kin­de­ren, zij kun­nen ook een mooie kleur­plaat over het pro­ject te maken. En samen met een vol­was­se­ne mogen zij het bouw­ter­rein op.

Vanaf de infor­ma­tie­markt loop je de bouw­kuip in waar de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg wordt gebouwd. Veel aan­ne­mers die betrok­ken zijn bij het werk laten zien wat hun spe­ci­a­li­teit is bij het werk. Je loopt onder de toe­kom­sti­ge onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost door en bekijkt de pomp­kel­der van de ver­diep­te lig­ging van dicht­bij. Een spe­ci­a­le bus brengt je naar de nieu­we Toren­vliet­brug. Er is veel te bele­ven en te zien, gro­te machi­nes, zoals kra­nen en graaf­ma­chi­nes staan over­al op het ter­rein opgesteld.

Ook aan de inwen­di­ge mens is gedacht: er is gra­tis kof­fie, thee, limo­na­de en water en (zolang de voor­raad strekt) een wate­r­ijs­je. Bij een friet­kar kun je zelf nog een snack kopen.

Aanmelden

Voor een goede bereikbaarheid en een prettig bezoek aan de bouwplaats is aanmelden nodig. Meld je aan voor een bezoek aan de Dag van de Bouw via onderstaande knop.

..

Toegankelijkheid bouwterrein

Vanwege de ruwheid van de ondergrond raden wij het ten stelligste af om met een rolstoel, rollator of kinderwagen de bouwplaats te betreden. De informatiemarkt is wel goed voor iedereen te bereiken.

Bereikbaarheid

De Dag van de Bouw is goed met de fiets, het openbaar vervoer of lopend te bereiken. Er is beperkt parkeergelegenheid voor auto’s.

Openbaar vervoer
 • De lijnbussen 430 en 431 van Arriva stoppen vlakbij het project (halte Valkenburg-Oost). Op www.arriva.nl kun je de reisapp van Glimble downloaden; hiermee kun je goedkoper reizen.
 • Voor overige reisinformatie: ga naar www.9292.nl.

..

Spelregels Dag van de Bouw
 • Je betreedt het terrein op eigen risico.
 • Let goed op waar je loopt.
 • Wij raden het ten stelligste af om met een rolstoel, rollator of kinderwagen de bouwplaats te betreden.
 • De informatiemarkt is voor iedereen toegankelijk.
 • Betreed geen plaatsen die afgezet zijn (met linten of hekken).
 • Raak geen materieel of materiaal aan.
 • Kledingadvies: stevige schoenen en praktische kleding.
 • Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het bouwterrein op.
 • Huisdieren mogen niet het terrein op.
 • Voor jouw eigen veiligheid en die van anderen: luister naar de aanwijzingen van medewerkers op de bouwplaats.
 • Er worden tijdens de Dag van de Bouw foto’s gemaakt en gebruikt voor (social) media.
Andere projecten RijnlandRoute

De andere twee projectdelen van de RijnlandRoute, de N434/A44/A4 en de N206 Europaweg zijn tijdens de Dag van de Bouw niet te bezoeken. Het informatiecentrum RijnlandRoute is op zaterdag 18 juni gesloten.