Op donderdag 6 juni heeft wethouder Ashley North (gemeente Leiden) de openstellingsvergunning voor de Corbulotunnel ondertekend en overhandigd aan gedeputeerde Frederik Zevenbergen. Dit betekent dat de tunnel voldoet aan alle wettelijke regelgeving en zoals gepland op 5 juli open gaat voor het verkeer.

De ongeveer 2,5 kilometer lange Corbulotunnel is een belangrijk deel van de nieuwe N434, tussen de A4 bij Leiden en de A44 bij Wassenaar. Wethouder Ashley North: “Leiden is als bevoegd gezag van meet af aan nauw betrokken geweest bij de bouw van de tunnel en bij de installatie van alle voorzieningen, die nodig zijn om de tunnel veilig te maken en te houden voor het verkeer. Het afgeven van de vergunning is een logische afsluiting van een succesvolle samenwerking. Ik kijk uit naar 5 juli als de tunnel open gaat en de eerste auto’s er doorheen rijden. Deze nieuwe verbinding zorgt voor minder autoverkeer door het centrum van Leiden en daarmee meer ruimte en verkeersveiligheid in onze stad.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen nam als verantwoordelijk bestuurder voor de tunnel de vergunning in ontvangst: “Ik ben verheugd dat onze nieuwe N434 binnenkort open gaat, een verbetering voor de hele regio. De snelwegen A4 en A44 zijn soepel verbonden met de N434, daarmee verdwijnt er veel verkeer uit Leiden dat niet Leiden als bestemming heeft. We verwachten 9 miljoen voertuigen per jaar over deze weg. Doordat ze rijden door de Corbulotunnel onder Voorschoten en over de verdiepte weg langs Leiden-West maken we de overlast voor de omgeving zo klein mogelijk.

Feiten en cijfers

In 2019 startte Gaia, de tunnelboormachine, met het boren van de tunnel. Op zo’n 30 meter diepte onder de grond bij Voorschoten liggen nu twee tunnelbuizen (voor iedere rijrichting één) van elk 2.250 meter lang. Elke tunnelbuis heeft twee rijstroken. In de Corbulotunnel en de verdiepte ligging zijn in totaal 54 verschillende technische installaties verwerkt, die samen zorgen voor een veilige tunnel en verdiepte weg. Het gaat dan om bijvoorbeeld verlichting, ventilatoren, matrixborden en dwarsverbindingen tussen de tunnelbuizen. Hier kunnen automobilisten in geval van calamiteit naartoe vluchten. In september 2020 kreeg de tunnel de naam Corbulotunnel; gebaseerd op de naam van een Romeinse generaal, die 47 na Christus opdracht gaf voor het maken van een kanaal tussen de Rijn en de Maas.