Op twee loca­ties wor­den proe­ven gedaan met anker­pa­len. Anker­pa­len wor­den straks toe­ge­past bij de beton­nen bak­con­struc­tie voor de N434. De palen gaan tot 55 meter diep in de grond en zor­gen ervoor dat de beton­nen bak niet omhoog wordt gestuwd door het grond­wa­ter. De proe­ven met de anker­pa­len wor­den gedaan om de voor­af gemaak­te bere­ke­nin­gen te controleren.

Comol5-Controle-ankerpalen-N434 Comol5-Controle-ankerpalen-N434

Comol5-Controle-ankerpalen-N434